0869.749.888

P.316 tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội

LIÊN TỤC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGUỒN NHÂN LỰC LÀ THEN CHỐT PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

25

Apr

Hiện nay, trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, vấn đề đào tạo và phát triển nguồn nhân lực càng được đặt ra như một nhu cầu cấp bách, góp phần giúp doanh nghiệp tạo được lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Xác định con người là nhân tố quan trọng nhất tạo nên sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp và nhằm hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2030 trở thành Tổng thầu dân dụng & công nghiệp có chất lượng nguồn nhân lực tốt nhất, trong những năm gần đây Tiến Thịnh Group đã không ngừng chú trọng xây dựng và phát triển nguồn nhân lực cũng như công tác đào tạo.

Ban lãnh đạo công ty nghiên cứu và đưa ra chiến lược phát triển nguồn nhân lực làm nền tảng cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Các chương trình đào tạo và bồi dưỡng được thiết kế nhằm đáp ứng các nhu cầu khác nhau từ khối văn phòng, công trường cho tới khối nhà máy, từ các kỹ năng chuyên môn, đễn kỹ năng mềm và năng lực quản lý điều hành.

Tiến Thịnh Group đã xây dựng kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng toàn diện với các nội dung chính như:

+ Chương trình đào tạo cơ bản bao gồm các nội dung về văn hóa doanh nghiệp, về tác phong, kỹ năng giao tiếp, nội quy & quy định của công ty, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, PCCC ...

+ Chương trình đào tạo kỹ năng và giải quyết công việc: quy trình, phương pháp phối hợp, phương pháp báo cáo, nâng cao hiệu suất làm việc, kỹ năng giải quyết vấn đề, …

Có thể là hình ảnh về 7 người, mọi người đang đứng và trong nhà

+ Chương trình đào tạo nâng cao năng lực cấp quản lý: kỹ năng thương lượng, đàm phán; quản trị cảm xúc, kỹ năng tổ chức công việc, xây dựng đội ngũ….

Các buổi đào tạo được 100% CBNV hưởng ứng và tham gia nhiệt tình vào định kỳ hàng tuần.

Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang đứng, mọi người đang ngồi và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 8 người, mọi người đang đứng và mọi người đang ngồi

Đối với Tiến Thịnh Group, đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực không chỉ là nhiệm vụ của Phòng Hành chính tổng hợp mà còn là sự cam kết của toàn công ty. Nhờ sự tập trung vào đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực, công ty đã có được đội ngũ nhân viên chất lượng cao và có thể đáp ứng tốt yêu cầu của thị trường dù là những khách hàng khó tính nhất.

Chia sẻ bài viết:

không có kết quả