0869.749.888

P.316 tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội

Tin tuyển dụng

STT Mã CV Vị trí tuyển dụng Số lượng Loại hình Nơi làm việc Hết hạn
1 Tuyển dụng công nhân vận hành máy - Nhà máy Kết cấu thép công nghệ cao Công nhân cơ khí 10 Full time Thái Bình 15/11/2022
2 Tuyển Nhân viên Lễ tân Nhân viên Lễ tân 01 Fulltime TP Thái Bình 30/11/2022
3 TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ THI CÔNG Trưởng phòng Quản lý thi công 01 Fulltime TP Thái Bình 31/11/2022
4 TUYỂN TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC Trợ lý Tổng giám đốc 01 Fulltime TP Thái Bình 15/12/2022
5 TUYỂN KIẾN TRÚC SƯ Kiến trúc sư 02 Fulltime TP Thái Bình 30/11/2022
6 TUYỂN CÁN BỘ TRUYỀN THÔNG Cán bộ truyền thông 01 Fulltime TP Thái Bình 30/11/2022
7 TUYỂN CÁN BỘ KINH DOANH Cán bộ kinh doanh 05 Fulltime Việt Nam 15/12/2022
8 TUYỂN CÁN BỘ KẾ TOÁN Cán bộ kế toán 01 Fulltime TP Thái Bình 31/12/2022

không có kết quả