0869.749.888

P.316 tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội

Tin tuyển dụng

STT Mã CV Vị trí tuyển dụng Số lượng Loại hình Nơi làm việc Hết hạn
1 Tuyển dụng công nhân vận hành máy - Nhà máy Kết cấu thép công nghệ cao Công nhân cơ khí 10 Full time Thái Bình 30/04/2023
2 TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG KỸ SƯ XÂY DỰNG (CÁN BỘ KỸ THUẬT HIỆN TRƯỜNG) 03 Toàn thời gian cố định Các công trường 30/04/2024
3 TUYỂN KIẾN TRÚC SƯ Kiến trúc sư 02 Fulltime TP Thái Bình 30/04/2024
4 TUYỂN KỸ SƯ LẮP DỰNG KẾT CẤU THÉP KỸ SƯ LẮP DỰNG KẾT CẤU THÉP 01 Full time Thái Bình 26/04/2024
5 Chỉ Huy Trưởng Chỉ Huy Trưởng - BCH Công Trường 01 Full time Thái Bình 30/04/2024
6 Cán Bộ Kĩ Thuật Cán Bộ Kĩ Thuật 02 Full time Thái Bình 30/04/2024
7 Cán Bộ An Toàn Cán Bộ An Toàn 02 Full time Thái Bình 30/04/2024
8 Cán Bộ Giám Sát Lắp Dựng KCT Cán Bộ Giám Sát Lắp Dựng KCT 02 Full time Thái Bình 30/04/2024

không có kết quả