0862.195.888

P.325 tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội

Tin tuyển dụng

STT Mã CV Vị trí tuyển dụng Số lượng Loại hình Nơi làm việc Hết hạn
1 Tuyển dụng kỹ sư thiết kế Kỹ sư thiết kế 05 Full time Thái Bình 30/04/2019
2 Tuyển dụng kỹ sư công trường Kỹ sư công trường 05 Full time Thái Bình 30/04/2019
3 Tuyển dụng nhân viên kế hoạch Nhân viên kế hoạch 05 Full time Thái Bình 30/04/2019
4 Tuyển dụng thủ kho Thủ kho 05 Full time Thái Bình 30/04/2019
5 Tuyển dụng Giám đốc kỹ thuật Giám đốc kỹ thuật 01 Full time Thái Bình 30/04/2019
6 Tuyển dụng Chỉ huy trưởng Chỉ huy trưởng 05 Full time Thái Bình 30/04/2019
7 Tuyển dụng công nhân cơ khí Công nhân cơ khí 10 Full time Thái Bình 30/04/2019
8 Tuyển dụng lao động phổ thông Lao động phổ thông 10 Full time Thái Bình 30/04/2019
9 TUYỂN DỤNG KỸ SƯ CÔNG TRƯỜNG TUYỂN DỤNG KỸ SƯ CÔNG TRƯỜNG 01 Full time Hưng Yên 31/10/2019

không có kết quả