0869.749.888

P.316 tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội

Tin tuyển dụng

STT Mã CV Vị trí tuyển dụng Số lượng Loại hình Nơi làm việc Hết hạn
1 Tuyển dụng công nhân vận hành máy - Nhà máy Kết cấu thép công nghệ cao Công nhân cơ khí 10 Full time Thái Bình 30/04/2023
2 TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG KỸ SƯ XÂY DỰNG (CÁN BỘ KỸ THUẬT HIỆN TRƯỜNG) 03 Toàn thời gian cố định Các công trường 30/07/2023
3 TUYỂN DỤNG CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH 02 Toàn thời gian cố định Các công trường 30/06/2023
4 Tuyển Cán bộ Lễ tân Nhân viên Lễ tân 01 Fulltime TP Thái Bình 30/06/2022
5 TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ THI CÔNG Trưởng phòng Quản lý thi công 01 Fulltime TP Thái Bình 30/06/2023
6 TUYỂN KIẾN TRÚC SƯ Kiến trúc sư 02 Fulltime TP Thái Bình 30/06/2023
7 TUYỂN CÁN BỘ KINH DOANH Cán bộ kinh doanh 05 Fulltime Việt Nam 30/06/2023
8 TUYỂN CÁN BỘ KẾ TOÁN Cán bộ kế toán 01 Fulltime TP Thái Bình 30/06/2023
9 TUYỂN KỸ SƯ TEKLA KẾT CẤU THÉP TUYỂN KỸ SƯ TEKLA KẾT CẤU THÉP 01 Full time Thái Bình 30/07/2023
10 TUYỂN KỸ SƯ LẮP DỰNG KẾT CẤU THÉP KỸ SƯ LẮP DỰNG KẾT CẤU THÉP 01 Full time Thái Bình 30/09/2023
11 TUYỂN CÁN BỘ LỄ TÂN LÀM VIỆC TẠI HƯNG YÊN TUYỂN CÁN BỘ LỄ TÂN LÀM VIỆC TẠI HƯNG YÊN 01 Full time Hưng Yên 30/07/2023
12 TUYỂN CÁN BỘ KẾ TOÁN LÀM VIỆC TẠI HƯNG YÊN TUYỂN CÁN BỘ KẾ TOÁN LÀM VIỆC TẠI HƯNG YÊN 01 Full time Hưng Yên 30/07/2023
13 Tuyển Kỹ Sư Tekla - Shopdrawing Kết Cấu Thép Kỹ Sư Tekla - Shopdrawing Kết Cấu Thép 01 Full time Thái Bình 30/08/2023

không có kết quả