0869.749.888

P.316 tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội

Trung Quốc

Khách sạn Ben Lindt

Công trình: Xây dựng khách sạn Ben Lindt tại Quảng Ninh. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Viên Ngọc Quý Hạ Long

không có kết quả